V současnosti volby probíhají stále v papírové formě. To může mnohdy vést k chybám a někde dochází ke zfalšování výsledků. Technologie Blockchain by určitě zvýšila důvěryhodnost a umožnila by hlasovat odkudkoliv pomocí chytrého telefonu nebo počítače a tím by se zvýšila účast ve volbách. Ušetřilo by se za papír a lidi, kteří musí dohlížet na volby. Jak by to tedy mohlo probíhat? Proč je Blockchain dobrá volba?

Jak to probíhá v dnešní době?

V současné době volby nejčastěji probíhají tím způsobem, že voliči dostanou volební lístky do svých schránek. Následně musí dojít na určené místo, kde vloží svůj lístek do volební urny. Poté se lístky ručně kontrolují a sčítají. Tento systém je bohužel náchylný na chyby a vždy dojde k neplatným hlasům. Podle nejrůznějších zdrojů v České republice dochází k několika tisícům neplatných hlasovacích lístků.

Hlasování volby
Lidé nejdříve dostanou do schránky volební lístky a poté musí osobně dorazit do volební místnosti, kde hodí svůj lístek do volební urny.

Mají elektronické volby budoucnost?

Elektronické volby by rozhodně byly dobré pro lidi, kteří nežijí v místě trvalého bydliště. Je velká pravděpodobnost, že by se zvýšila účast ve volbách a ušetřilo by se za papírové lístky a lidi, který musí být přítomní v každé obci. Také by se eliminovaly lidské chyby. Největší hrozbou je nebezpečí kybernetických útoků na ovlivnění výsledků voleb, což se může kdykoliv stát.

U elektronických voleb by se zvýšila účast ve volbách a ušetřilo by se na papírových lístcích.

Proč má technologie Blockchain budoucnost?

Použitím technologie blockchain existuje důvěra v to, že váš hlas bude 100% zaznamenán, nebude docházet k chybám v hlasování a k podvodům při volbách. Další velkou výhodou je, že můžete hlasovat odkudkoliv pomocí chytrého telefonu nebo počítače, což by mohlo zvýšit volební účast. Ušetřilo by se za papír a lidi, kteří musí dohlížet na volby. Blockchain se vyznačuje velkou bezpečností.

Blockchain reálné využití
Díky blockchainu existuje důvěra v to, že váš hlas bude zaznamenán a nebude docházet k chybám v hlasování.

Jaký se liší klasické databáze od Blockchainu?

Na první pohled se to může zdát stejné, ale rozdíl je značný. U klasických elektronických voleb je největší riziko, že se vám hacker dostane do databáze a změní některou z uložených hodnot a za určitých okolností se to nikdo nedozví. V mnoha případech jsou databáze dobře zabezpečené, ale existuje tam možné riziko a toho se vlády obávají.

Technologie Blockchain je vyznačována bezpečností

Největší výhodou při použití blockchainu je bezpečnost. Pokud do blockchainové databáze něco uložíte, tak to tam je jasně zapsané, nedá se to přepsat a tento systém je odolný vůči snahám o podvod. Blokchain používá distribuované databáze a jejich bezpečnost je mnohem vyšší oproti databázím centralizovaným.

Jak to vypadá ve světě?

Nejčastěji se volí klasickým způsobem a první elektronické volby se uskutečnily například v americkém státě Alabama, kde se konaly senátní volby nebo v Gruzii. Vláda nedůvěřuje dostupným technologiím, ale s nástupem blockchainu by se vše mělo změnit a mohlo by se hlasovat z pohodlí domova. V současnosti testuje blockchain ve volbách Japonsko a Jižní Korea a následně se rozhodne, zda systém nasadí při klasických státních volbách.

první elektronické volby se uskutečnily například v americkém státě Alabama.

Zdroje: Peak

Pin It on Pinterest

Share This