Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto souhlasem se zpracováním osobních údajů se stanovují pravidla pro zpracování vašich
údajů za účelem zájmů o technologie budoucnosti a další naše služby, které provozujeme.
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Technologie Budoucnosti s.r.o., IČO 08136301, se sídlem
Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 – Michle, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278381 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních
údajů“) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů
(dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno,  e-mail a telefonní číslo.
2. Jméno, email a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem zájmu o Technologie budoucnosti.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let od udělení souhlasu.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to například odhlášením či zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
info@technologiebudoucnosti.cz, Technologie Budoucnosti s.r.o., IČO 08136301, se sídlem Jaurisova 515/4, 140
00 Praha 4 – Michle.
4. Vezměte, prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme za pochopení.

Technologie Budoucnosti

Pin It on Pinterest