Kdo už někdy kupoval nebo prodával nemovitosti, tak ví, že převod vlastnictví trvá celkem dlouhou dobu. Jak by se Vám líbilo, kdyby se tento proces zkrátil na několik minut, hodin nebo maximálně na pár dní? Díky technologii Blockchain by došlo k úspoře času i peněz v řádech miliard korun. Zdá se Vám to nemožné? Například v Estonsku už takový systém funguje a další revoluce probíhá ve Švédsku a Gruzii.

Jak to v současnosti funguje?

V současnosti máme centrální autoritu, kterou je katastr nemovitostí. Ten vede celou evidenci. Pokud chceme koupit nebo prodat nemovitost, je potřeba s daným katastrem spolupracovat. Celý proces je časově náročný a katastr si také účtuje poplatky. Převod vlastnictví nemovitosti může někdy trvat jeden, dva nebo i tři měsíce. Představme si celý postup:

 • Smlouva o rezervaci nemovitosti
 • Složení rezervační jistiny
 • Smlouva o koupi nemovitosti a smlouva o advokátní/notářské úschově
 • Převod nemovitosti v katastru na základě smluv
 • Vyplacení částky na základě smlouvy o advokátní/notářské úschově
 • V případě půjčky se tento proces prodlouží

 V současnosti máme centrální autoritu, kterou je katastr nemovitostí. Ten vede celou evidenci.
V současnosti máme centrální autoritu, kterou je katastr nemovitostí. Ten vede celou evidenci.

Převod vlastnictví nemovitosti i za pár minut!

Pro některé lidi je naprosto neuvěřitelné, že by mohlo dojít k převodu vlastnictví nemovitosti během pár minut nebo hodin, ale i to je do několika let reálné. Celý proces bude rychlejší, efektivnější a zvýší se bezpečnost. Bude méně byrokracie, nebude potřeba tolik úředníků a ušetří se několik miliard korun. Jak to bude fungovat? Je to reálné?

Jak to bude fungovat?

Základem bude technologie Blockchain a to bez účasti centrální autority (čili katastru nemovitostí). Hlavní výhodou Blockchainu je decentralizace, což znamená, že nikdo nemůže nahrané údaje na síti a ve smart kontraktu změnit či smazat. Vždycky se může stát, že bude potřeba udělat opravu, tu ale mohou udělat pouze účastníci smluv při společném schválení změny pomocí své adresy, aby byla jasná identita. Podívejme se na to, jak probíhá převod nemovitosti:

 • Smlouva o prodeji nemovitosti se vloží do smart kontraktu a nahraje se na daný Blockchain.
 • Obě strany podepíší smlouvu ve formě smart kontraktu (elektronicky skrze své ETH adresy a HW peněženky).
 • Nakupující přesune rezervující jistinu do smart kontraktu ve formě stable coinu.
 • Půjčující (banka) přesune zbytek prostředků ve formě stable coinu do smart kontraktu.
 • Prodávající získá celkovou částku za prodej nemovitosti.
 • Kupující získá token nemovitosti.
 • Jakmile je aktualizován nový majitel dané nemovitosti (dojde k převodu nemovitosti – změna majitele v katastru), tak se částka za nemovitost stable coinu přesune na ETH adresu prodávajícímu.

 Hlavní výhodou Blockchainu je decentralizace, což znamená, že nikdo nemůže nahrané údaje na síti a ve smart kontraktu změnit či smazat.
Hlavní výhodou Blockchainu je decentralizace, což znamená, že nikdo nemůže nahrané údaje na síti a ve smart kontraktu změnit či smazat.

Jak to funguje v Estonsku?

Estonsko je největším světovým průkopníkem ve využívání katastru nemovitostí. Implementovali blockchain do svého katastru nemovitostí a nazvali ho e-Land Register. E-Land Register je webová aplikace, první svého druhu, která obsahuje informace o veškerých vlastnických vazbách, včetně omezených vlastnických práv typu věcných břemen. Tento systém zásadně změnil způsob, jakým se uzavírají nemovitostní transakce v Estonsku. Zkrátil dobu uskutečnění transakce z téměř 3 měsíců na 8 dní díky transparentnosti a efektivitě celého systému.

V Estonsku implementovali blockchain do svého katastru nemovitostí a výrazně zkrátili celý proces.
V Estonsku implementovali blockchain do svého katastru nemovitostí a výrazně zkrátili celý proces.

Jak to aktuálně vypadá v České republice?

V současnosti katastr nemovitostí v České republice řeší hlavně provázanost s registrem obyvatel a osob, zlepšování kvality technických údajů či plošné pokrytí ČR technickými mapami krajů. Jedním z nejdůležitějších úkolů tohoto resortu byla digitalizace katastrálních map. „V roce 1993 byla digitalizace katastru nulová. Nyní jsou informace z katastru digitalizované a proto velmi snadno dostupné,“ konstatuje Ing. K. Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

V České republice si budeme muset ještě chvíli počkat na rychlejší převody nemovitostí.
V České republice si budeme muset ještě chvíli počkat na rychlejší převody nemovitostí.

V rámci evidence a převodu nemovitostí dokáže blockchain díky svým vlastnostem nabídnout úsporu času i peněz.

Zdroje: Investree, Peak, Crypviz

Pin It on Pinterest

Share This