Při investici do akcií firmy získáváte podíl ve společnosti. Ideální je vyhledávat podhodnocené akcie, které mají potenciál růstu a vyplácejí dividendy. Víte, jaké parametry je důležité sledovat, abyste úspěšně vybrali dobré akcie? Podíváme se na 8 způsobů jak vybrat akcie a na jaká další kritéria se zaměřit.

Růstové akcie

Můžete si vybrat growth stocks (růstové akcie), kde je velký potenciál růstu, zde má společnost unikátní produkt, dobrou značku, strategický plán atd. Prioritou je růst. To znamená, že společnosti reinvestují zisky. Neočekávejte však dividendy. 

Hodnotové akcie

Druhou možností jsou value stocks, kdy investor vyhledává podhodnocené akcie. To znamená, že jejich vnitřní hodnota je vyšší než jejich cena na akciovém trhu. Podíváme se na to, jak takové akcie správně vybrat a úspěšně investovat.

Inteligentní investor vyhledává podhodnocené akcie, které mají potenciál růstu a k tomu ideálně vyplácejí dividendu. 

Jaké parametry sledovat když vybíráte akcie?

Podíváme se na 8 hlavních parametrů, podle kterých vybíráme akcie a k tomu je dobré vědět, na jaké další věci se dívat, abyste si vybrali dobře akcie.

1. Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii

Poměr Price to Earnings (P/E) je základní údaj pro hodnotu akcie. U hodnotového investování je dobré nakupovat akcie s P/E menším než 15, což znamená, že firma má v dlouhodobém průměru 15x větší cenu k zisku na akcii. 15 je dlouhodobý průměr P/E indexu S&P 500. Poměr P/E ukazuje na návratnost v letech. Pokud je P/E nízké, znamená to, že akcie je relativně levná. Naopak v případě, že P/E je vysoké, jsou akcie dražší.

2. Poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě akcie

Poměr Price to Book Value (P/B) patří také k základním údajům pro hodnotu akcie. Jedná se o poměr ceny (price) k účetní hodnotě akcie (book). Udává, kolikrát je tržní cena akcie vyšší než účetní hodnota firmy na jednu akcii. Představuje to, co investoři mohou zaplatit za hodnotu čistých aktiv firmy. Nízké P/B znamená, že akcie je podhodnocená a vysoký poměr P/B znamená, že akcie společnosti jsou dražší, než jaká je skutečná hodnota.

3. Poměr tržní ceny akcie k tržbám společnosti

Poměr Price to Sales (P/S) patří též mezi hodnotící ukazatele akcie. Jedná se o poměr tržní ceny akcie (price) a tržeb společnosti (sales) za posledních 12 měsíců. P/S ukazuje výkonnost společnosti a kolik investor zaplatí za $1 tržeb společnosti. Čím je hodnota P/S nižší, tím platíme méně za každý $1 tržeb.

4. Dividendy

Dividenda je výnos ze zisku společnosti, jejíž akcie vlastníme. Takové společnosti mají stabilnější kurz akcie z dlouhodobého hlediska. Ideální jsou firmy, které 10 let po sobě vyplácí dividendu a výnosy se dále zvyšují. Taková společnost může být bezpečnou investicí. Pro získání dividendy je potřeba akcie koupit či vlastnit před ex-dividend date.

Dividenda je výnos ze zisku společnosti, jejíž akcie vlastníme.
Dividenda je výnos ze zisku společnosti, jejíž akcie vlastníme.

5. Poměr dividend k zisku společnosti

Payout Ratio vyjadřuje výplatní poměr, tedy kolik procent ze zisku společnosti se vyplácí akcionářům společnosti v dividendě. Můžeme tak vidět, co dělá společnost se svými vydělanými penězi. Pokud se jedná o výplatní poměr vyšší než 100%, měli byste být pozorní, protože společnost vyplácí na dividendě více, než vydělává.

Payout Ratio = Dividends per Share (DPS) / Earnings per Share (EPS)

6. Finančně zdravá společnost

Current Ratio je poměr mezi krátkodobými aktivy (Current Assets) a krátkodobými pasivy (Current Liabilities) společnosti. Jestliže je společnost dostatečně likvidní a přiměřeně zadlužená, měla by být její krátkodobá aktiva vždy větší než krátkodobá pasiva. Pokud je Current Ratio větší než 1, znamená to, že společnost pokryje krátkodobé závazky a jedná se o finančně zdravou firmu.

7. Dluh společnosti k vlastnímu kapitálu

Poměr Debt to Equity ( D/E) je dluh společnosti k vlastnímu kapitálu a ukazuje celkovou míru zadlužení společnosti. Vyjadřuje kolik dluhu firma využívá k financování svých aktiv v poměru k výši hodnoty vlastního kapitálu. Ideální je vyhledávat společnosti s D/E menším než 1 a sledovat to, proč je firma zadlužena a na co dluh používá.

8. Velikost společnosti

Pokud uvažujete o stabilní a kvalitní společnosti, je dobré brát v potaz i velikost společnosti. Taková společnost by měla mít Market Cap. > 300 M. Malé firmy mohou být velmi dynamické a poskytovat mnohem větší výnosy.

8 způsobů jak správně vybrat akcie
Ukázali jsme si 8 způsobů jak správně vybrat akcie a je potřeba se dívat ještě na další parametry.

Další důležité parametry:

Aktiva (assets) = vlastní kapitál (equity) + pasiva (liabilities)

Vlastní kapitál = aktiva – pasiva

ROE (return on equity) = čistý zisk, procento vlastního kapitálu. ROE by měl dlouhodobě a stabilně převyšovat 10%, typicky růstové firmy 15 %.

Společnost má stabilní a rostoucí zisky po dobu alespoň 5 let (ideálně 10 let) s průměrným růstem 4%.

Společnost má kladný výsledek hospodaření za posledních 10 let.

Firma vyplácí dividendu alespoň 10 let v kuse.

Růst zisku na akcii za posledních 20 let by měl být minimálně 33%.

Doporučená kritéria při výběru akcií:

P/E < 15

P/B < 3

P/S < 2 (3)

Dividend > 3% p.a.

Payout Ratio < 100 %

Current Ratio > 1

Debt/Equity < 1

Market Cap. > 300 M

Profit Margin >10 %

Grafy akcií

Na grafy se můžete podívat na webu FINVIZ

Začněte spolupracovat

Vyplňte formulář níže a začněte spolupracovat.

Zdroje: Cashflow Capital

Pin It on Pinterest

Share This