Tokenizace je součástí nové ekonomiky a podle některých lidí se jedná o velkou revoluci ve světě. S vývojem kryptoměn a technologie blockchain už nepotřebujete centrálního provozovatele. Důvěryhodnost je zajištěna kryptograficky a největší výhodou je, že vše probíhá jednoduše a velmi rychle. Lze si to jednoduše představit při nákupu lístku od neznámého člověka na jedinečný koncert. Jaké jsou v dnešní době problémy? Pomocí tokenizace vše zjednodušíte.

Chcete lístek na jedinečný koncert?

Rozhodli jste se, že zajdete na koncert Madonny v Anglii, ale zjistíte, že koncert je vyprodaný. Najdete člověka, který má lístek v papírové podobě, ale je z Itálie a vůbec ho neznáte. Jak to uděláte?

Můžete se s ním potkat osobně na domluveném místě, nebo vše vyřídit na dálku s tím, že lístky si pošlete poštou a peníze bezhotovostním převodem. Vždy je riziko, že lístky můžou být falešné.

Tokenizace usnadní nákup i prodej vstupenek a dalších věcí
Tokenizace usnadní nákup i prodej vstupenek a dalších věcí.

Jaké je řešení?

V případě, že lístky existují jako token, tak můžete provést jednoduchou změnu jejich vlastníka například ve své mobilní aplikaci. Výhodou je digitalizace a automatizace.

Transakce je vždy zaznamenána v blockchainu, kde ji lze opakovaně a nezávisle ověřit. Při prodeji lístku musí být splněny jasně stanovené podmínky, které definují automaticky vykonatelné smart kontrakty, jak je možné s daným tokenem nakládat.

Transakce je vždy zaznamenána v blockchainu, kde ji lze opakovaně a nezávisle ověřit.
Transakce je vždy zaznamenána v blockchainu, kde ji lze opakovaně a nezávisle ověřit.

Co je tokenizace?

Tokenizace je vytvoření tokenů a přiřazuje jim specifické hodnoty. Nejjednodušší použití tokenů je převod hodnoty tradičních peněz do sítě blockchain. Například můžeme vytvořit 10 milionů dolarů a vydat 10 milionů tokenů, z nichž každý bude mít hodnotu 1 dolar. Tímto způsobem jim peněžní prostředky na tokeny přidají hodnotu. Podobně mohou tokeny představovat hodnotu nemovitosti nebo akcií společnosti. Také mohou být spojeni s nějakým projektem, jednat jako věrnostní body nebo platební prostředky.

Tokenizace je vytvoření tokenů a přiřazuje jim specifické hodnoty.
Tokenizace je vytvoření tokenů a přiřazuje jim specifické hodnoty.

Příklady využití

Využití může být celá řada. Například nemovitosti, firmy, akcie, komunita počítačových her a je toho mnohem více, kde se tokenizace může uplatnit.

Nemovitosti

Tokenizace nabízí úplně nové možnosti, jak přistupovat ke svému majetku. Pro spoustu lidí naprosto scifi, ale je to reálná budoucnost, jak by to mohlo vypadat. Jestliže vlastníte nemovitost, tak ta může být vyjádřena jedním tokenem. V případě prodeje jednoduše převedete token na někoho jiného. Celý proces bude mnohem rychlejší a bezpečnější.

 Tokenizace nabízí úplně nové možnosti, jak přistupovat ke svému majetku.
Tokenizace nabízí úplně nové možnosti, jak přistupovat ke svému majetku.

Jak může vypadat financování?

Rozhodnete se, že nechcete chodit do banky a žádat o úvěr, ale prodáte část svého domu. Je to reálné?

Hodnotu domu rozdělíte do více tokenů, s kterými se následně může obchodovat zcela nezávisle. Výhodou je, že token je podložen reálnou hodnotou.

Podíl na zisku

Dostanete se k investiční příležitosti, která je opravdu výborná, ale zrovna nemáte dostatek volných prostředků a potřebujete peníze nejlépe druhý den. Co uděláte?

Můžete najít jednoho velkého investora, využít crowfunding, což je způsob financování, při kterém větší počet uživatelů přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci daného projektu za určitou dobu. Dalším způsobem můžete sehnat tisíc lidí, z nichž každý si koupí určitý podíl.

Tokenizace umožní rozdělit jedno vlastnické právo na několik jednotlivých tokenů, což odpovídá majetkovým listinám konkrétní části majetku. Může to být vyjádřeno v metrech čtverečních. Zisky z pronájmu budou automaticky vypláceny držitelům tokenů.

ICO

V případě,že máte skvělý nápad, tak potřebujete peníze na realizaci projektu. Jednou z možností je, že vytvoříte ICO. Jedná se o počáteční nabídku mincí – tokenů. Uvolníte vlastní tokeny a nabídnete je investorům výměnou za kapitál, který je potřebný k rozvoji podnikání.

Jednodušší je získat 1 dolar milionkrát než 1 milion dolarů od jedné osoby. Je potřeba mít jedinečný projekt s výborným týmem lidí a cílem je neustále růst, posouvat projekt vpřed. Pro investory je důležité, když se hodnota tokenu zvyšuje a mohou profitovat z vašeho úspěchu. Nakonec je to win-win pro obě strany.

 Jedná se o počáteční nabídku tokenů. Uvolníte vlastní tokeny a nabídnete je investorům výměnou za kapitál.
Jedná se o počáteční nabídku tokenů. Uvolníte vlastní tokeny a nabídnete je investorům výměnou za kapitál.

Jedinečné produkty

Zde se jedná o pravost například uměleckého díla, čerstvost potravin nebo léků. Tokenizace produktů umožní pravosti produktů a sledovat jeho cestu v dodavatelském řetězci.

Vlastníci firem, nemovitostí nebo komunita počítačových her

Může se jednat o společenství vlastníků bytových jednotek, konsorcium firem nebo komunitu kolem online počítačových her, kde je potřeba nastavit pravidla vzájemnou dohodou.

Výsledkem je smlouva, která definuje závazky jednotlivých stran a způsob řešení možných sporů. V takových případech, pokud bude komunita dostatečně rozsáhlá a bude obsahovat stranu nabídky i poptávky, vznikne „uzavřený ekosystém“, v rámci kterého může fungovat oběh privátních a dále nesměnitelných tokenů.

Zdroje: Peak, Tokeny

Pin It on Pinterest

Share This