Blockchain se v posledních letech neustále vyvíjí a velkou revolucí to bude mít také ve zdravotnictví. Dojde ke zkvalitnění zdravotní péče, zlepší se zabezpečení dat, sníží se administrativní náklady, zajistí se padělání originálních léčiv a vše bude přehlednější. Údaje budou zaznamenané, dohledatelné a hlavně neměnné. Evidence zdravotních záznamů pomocí blockchainu už funguje například v Estonsku a přípravy probíhají ve Švédsku a ve Velké Británii.

Blockchain zvýší kvalitu zdravotnictví

Zdravotnictví v České republice je na velmi vysoké úrovni. Pomocí technologie blockchain lze dosáhnout vyšší bezpečnosti, zpětné dohledatelnosti a nelze měnit uložená data. Výhodou je zejména při uchovávání zdravotních záznamů, při sledování využití farmaceutických produktů a elektronických předpisů.

Blockchain zvýší kvalitu zdravotnictví.
Blockchain zvýší kvalitu zdravotnictví.

Uchovávání zdravotních záznamů

V dnešní době dochází k digitalizaci a důležitá je především bezpečnost. Tu řeší technologie blockchain. Týká se to vedení a uchovávání zdravotních záznamů. V případě zdravotních záznamů se jedná o velmi citlivé osobní údaje. Důležité je, aby nehrozilo k úniku nebo ztrátě uložených údajů.

Jedna z nejdůležitějších věcí při uchováváni zdravotnických záznamů je bezpečnost.
Jedna z nejdůležitějších věcí při uchováváni zdravotnických záznamů je bezpečnost.

Pacient rozhoduje, kdo zdravotní údaje uvidí

V současnosti jsou údaje pacienta vedená u jednotlivých doktorů či nemocnic. Díky technologii blockchain budou informace přehledné na jednom místě, přístupné doktorům, lékárníkům a dalším specialistům pro správné stanovení diagnózy nebo léčebných postupů. Ošetřující lékař získá jednoduchý přístup k údajům a vidí celou historii pacientových záznamů. Výhodou je, že to zjednoduší celou práci. Kdo uvidí zdravotní údaje, tak o tom rozhoduje pacient.

Pacient rozhoduje, kdo zdravotní údaje uvidí.
Pacient rozhoduje, kdo zdravotní údaje uvidí.

Ztráta zdravotní karty bude minulostí

Jestliže dojde ke ztrátě zdravotní karty nebo vymazání dat z centrálního počítače, tak to je velký problém. Někdy k takovým zásahům může docházet záměrně. Použitím technologie blockchain zůstanou data v databázi navždy uložena.

Jak fungují zásobovací řetězce?

V dnešní době mají zásobovací řetězce léčiv povinnost vést evidenci o tom, komu, kam a v jakém množství se léčiva dodávají. Přísné sledování má zabránit tomu, aby pacienti dostávali padělky. Cílem je, aby léky sloužily k léčení, nikoliv k nežádoucím účelům jako je např. výroba drog. Podle studií mají padělaná léčiva na svědomí celosvětově přibližně 800 000 úmrtí ročně a jen v USA ztráty v hodnotě přibližně 200 miliard dolarů.

 Blockhain dokáže zamezit padělání léčiv ve zdravotnictví. Každá transakce bude zaznamenaná a dohledatelná.
Blockhain dokáže zamezit padělání léčiv ve zdravotnictví. Každá transakce bude zaznamenaná a dohledatelná.

Každá transakce bude zaznamenaná a dohledatelná

Blockhain dokáže procesy zefektivnit. Každá transakce bude zaznamenaná a dohledatelná pro budoucí účely. Pro všechny účastníky sítě bude možné najít kdo, kde a kdy léky vyrobil, zda počet prodaných léků distributorem sedí s počtem léků, které lékárna skutečně obdržela. Dále také bude možné zjistit, kolik léků bylo vydáno pacientům a co se stalo se zbytkem.

Zdroje: Peak

Pin It on Pinterest

Share This