Mít kvalitní pojištění je důležité, pokud například vlastníte nemovitost, cestujete do zahraničí, jezdíte autem atd. Jenže lidé mají špatné zkušenosti s pojišťováky a pojišťovnami. Při záplavách, požáru nemovitosti nebo nehodě auta vám pojišťovna vyplatí peníze za týden nebo to může někdy trvat i pár měsíců. Co byste říkali na to, pokud vám peníze dorazí na na účet ještě v ten den, kdy se nepříjemná událost stane? Je to opravdu možné? Technologie Blockchain je řešení.

Blockchain a smart kontrakty

V pojištění mají blockchainové technologie budoucnost a smart kontrakty v něm hrají velkou roli. Jednou z hlavních výhod blockchainu je neměnnost dat. Příklady využití smart kontraktů si ukážeme níže. Teď se podíváme na hlavní výhody blockchainu v pojištění.

V pojištění mají blockchainové technologie budoucnost a smart kontrakty v něm hrají velkou roli.
V pojištění mají blockchainové technologie budoucnost a smart kontrakty v něm hrají velkou roli.

Snížení administrativních nákladů a úspora času

Pojišťovny sbírají velké množství informací. Nejprve musí ověřit identitu klienta a zjistit potřebné dokumenty k pojištěné věci, kde často vyplňujete nejrůznější dotazníky a pojišťovna si tyto informace někdy sama individuálně ověřuje, než s vámi uzavře smlouvu. To představuje velké administrativní náklady při uzavírání a správě pojistných smluv.

Řešením je blockchain, kde by byly údaje o pojištění uloženy a přístup by k nim měly pouze oprávněné osoby. Všechny informace by si pojišťovna mohla ověřit během chvilky. Největší výhodu by bylo, že by došlo k obrovskému snížení administrativních nákladů, ušetření mnoha peněz a času.

Rychlejší a levnější vyřízení pojistných událostí

V dnešní době trvá vyřízení pojistných události poměrně dlouhou dobu a také to obnáší spoustu papírování. Jak by se vám líbilo, pokud by vám peníze dorazily na účet ještě v ten den, kdy se stane nepříjemná událost?

I to je možnost technologie Blockchain. Jedná se o smart kontrakty, kdy si klient dohodne jasné podmínky s pojišťovnou. V případě události smart kontrakt aktivuje platbu pojistného plnění bez potřeby zdlouhavého šetření a papírování. Následně vám přichází peníze na účet ještě ten den. O konkrétních příkladech, jak to funguje se dočtete níže.

Klienti budou uzavírat více pojistných smluv a s vyšším plněním.
Klienti budou uzavírat více pojistných smluv a s vyšším plněním.

Klienti budou uzavírat více pojistných smluv a s vyšším plněním

Výhodou je, že to pojišťovně šetří náklady, které by musela vynaložit na prověření pojistné události. U klienta má větší důvěru, protože vyřízení je velmi rychlé, probíhají automatické platby v případě pojistného plnění a dopadá zbytečné papírování. Je velká pravděpodobnost, že s vámi klient uzavře více pojistných smluv a s vyšším plněním.

Efektivní výměna informací

Vždy je důležitá důvěra mezi účastníky systému a také je potřeba mít správné informace. To vše může vyřešit technologie blockchain. Například vznikne platforma, kde všechny pojišťovny uvidí informace o pojistných událostech v reálném čase, což by do budoucna mohlo snížit pojistné podvody a snížit náklady na pojištění, protože pojišťovny započítávají tyto ztráty do výše pojistného.

Příklady využití smart kontraktů v oblasti pojištění

Ukážeme si 4 příklady, jak můžou být smart kontrakty využité v oblasti pojištění.

Pojištění majetku proti živlům

V případě záplav ČHÚ (Český hydrometeorologický ústav) zveřejní informace, že je v dané oblasti třetí povodňový stupeň. Softwarový systém vloží tuto informaci na blockchain a aktivuje automatickou platbu všem majitelům nemovitostí v dané lokalitě, kteří měli uzavřené pojištění. Výhodou je, že lidé dostanou peníze ještě v ten den a pojišťovna ušetří peníze za lidi, kteří by to řešili a náklady za rozsáhlou dokumentaci.

Pojištění lidé dostanou peníze ještě v ten den povodní. To umožní technologie blockchain.
Pojištění lidé dostanou peníze ještě v ten den povodní. To umožní technologie blockchain.

Pojištění majetku proti požáru

Jestliže dojde k požáru, tak požární senzory spustí poplach. Hardwarový systém získává informace z reálného světa pomocí senzorů a následně přivolá hasiče. Poté se aktivuje automatická platba ve výši dohodnuté mezi klientem a pojišťovnou.

Při požáru se aktivuje automatická platba ve výši dohodnuté mezi klientem a pojišťovnou.
Při požáru se aktivuje automatická platba ve výši dohodnuté mezi klientem a pojišťovnou.

Havarijní pojištění

Pokud zjistíte, že máte nabourané auto, tak ho odvezete do autoservisu. Ten auto opraví a v případě, že máte správné pojištění, tak nemusíte platit ani korunu. Jak je to možné?

Daný autoservis se přihlásil do blockchainu, zadal opravu auta a aktivoval platbu od pojišťovny na svůj účet. Informace o opravě auta zůstávají na blockchainu a jsou neměnné.

 Informace o opravě auta zůstávají na blockchainu a jsou neměnné.
Informace o opravě auta zůstávají na blockchainu a jsou neměnné.

Netradiční pojištění

S použitím Blockchainu je možnost využití nových forem pojištění. Může se jednat o pay-per-use pojištění. Například si to lze představit tak, když si půjčíte auto v půjčovně na 1 hodinu, tak se pojištění aktivuje nástupem do auta a deaktivuje vaším vystoupením.

V současnosti by se takové pojištění nevyplatilo pojišťovně ani klientovi, protože náklady na uzavření a správu by převýšily zisk pojišťovny a pro klienta by se jednalo o příliš vysoké pojistné.

Zdroje: Peak

Pin It on Pinterest

Share This